CORONAPANDEMIN

För att minska smittorisken och därför har vi tagit en del beslut. Vi har en viktig samhällsfunktion och måste ta ansvar för verksamheten, särskilt gällande de av våra medarbetare och familjehem som själva är i riskzonen utifrån sjukdom, ålder, graviditet eller annat. Det går därför inte att underskatta betydelsen av att all vår personal även utanför arbetstid och inte utsätter sig för onödiga risker såsom stora folksamlingar osv.

 • Vi minimerar vårt resande och ersätter de fysiska möten som går med telefon- och videosamtal.
 • Kontakter mellan oss och våra familjehem sker i största mån via telefon, mejl och Teams.
 • Vi undviker nära kroppskontakt såsom att ta varandra i hand och förklarar trevligt varför.
 • Vi fortsätter att besöka våra familjehem och behandlingsfamiljer om vår individuella riskbedömning medger det.
 • Om personer i familjehemmet anser sig vara sjuka eller ha symtom ska vården samt familjehemskonsulent kontaktas.
 • Om familjehem konstateras ha smitta ska smittskydd kontaktas och socialtjänst underrättas.
 • Om familjemedlem eller placerat barn i familjehem visar symtom eller har konstaterad smitta tar vi fram en plan för hur kontakt ska ske under denna tid.
 • Fysiska grupphandledningar tas i alternativa former, till exempel via Teams.
 • Föreläsningar och utbildningar sker via Teams.
 • Vi ställer inte per automatik in möten och andra träffar, eller slutar vara på våra kontor, men vi är aktsamma!
 • Alltså – verksamheten rullar på, men med eftertanke!
Kontakta oss

Skriv din fråga här så hör vi av oss så snart som möjligt !!