Vad har vi lärt oss?

I våra verksamheter följer vi folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer och riktlinjer. Vi fortsätter att vara rädda om varandra och tar med oss alla försiktighetsåtgärder som pandemin lärt oss.

Vi ser fram emot att kunna ha möten och träffas vanligt även framöver!