Erica startade VITISA tillsammans med Hanna Lindström och är delägare av företaget.

 

Utbildning och erfarenhet

Erica Müller har en imponerande erfarenhet av arbete med ungdomar och familjer! Under åren har hon vidare skaffat sig en bred akademisk grund inom många områden vilka är en förutsättning för branschen.

Hon har studerat socialt arbete och kriminologi vid Stockholms universitet och vid Mälardalens högskola samt högskolan i Gävle.

En tvåårig fritidsledarutbildning samt vidareutbildning i form av en ettårig KBT-utbildning, MI, ART instruktör, ACT och KRIM program samt SIS dokumentationsutbildning och HAP (HaschAvvänjningsProgrammet).

Mångårigt arbete inom statlig och privat, låst och öppen HVB verksamhet samt kommunal- och konsulentstödd familjehemsvård sedan 2003. Stor erfarenhet av arbete med familjebehandling, nätverksarbete och ”utslussning” och på institution.

Erica är även utbildad handledare och har genomgått utbildningarna PATRIARK och har också kompetens att få göra professionella riskbedömningar. Hon är utbildad familjebehandlare med KBT-inriktning ACRA utbildad och utbildning i KBT inriktad missbruksbehandling.

På fritiden ägnar hon sig helst åt familjen, hundar, hästar och ridsport. Erica har en bakgrund som ridinstruktör och har under årens lopp lärt många barn och ungdomar att rida.