Vitisagårdens stödboende erbjuder stöd till kvinnor och män för att bibehålla drogfrihet genom sysselsättning i kombination med stödjande insatser i vardagen.

Vi erbjuder de boende sysselsättning, arbete eller utbildning och gemenskap för att skapa trygghet, struktur och sammanhang. Vi arbetar med social träning i vardagen, förstärkning av positiva beteenden samt med motiverande samtal (MI).

Tillsammans med de boende skapar vi förutsättningar för att detta skall lyckas. De som är placerade hos oss får stöd att hitta drivkraften för anpassning tillbaka in i samhället. Vi arbetar med en helhetssyn då vi ser alla delar i livet som viktiga komponenter för fortsatt drogfrihet och ett fungerande liv. Vi stöttar de boende i:

  • att hitta vägar till självförsörjning genom studier, praktik eller arbete
  • att skapa dagliga rutiner för en fungerande vardag
  • att återuppbygga viktiga relationer till barn eller andra familjemedlemmar
  • att skapa ett meningsfullt liv i ett nyktert socialt sammanhang
  • att förstå värdet av hälsosam kost och motion
  • kontakt med myndigheter, arbetsgivare med flera.

 

Vi arbetar efter Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9. Detta för att säkerställa verksamheten för de boende, våra uppdragsgivare och oss själva.

 

Vi erbjuder de placerade kontakt med oss i personalen en gång i veckan under 6 månader efter avslutad vistelse, för fortsatt stöd. Detta ingår utan extra kostnad för uppdragsgivaren.

 

Alla som arbetar här är utbildade Behandlingspedagoger eller har liknande utbildning. Dessutom har vi kunskap inom: återfallsprevention, miljöterapeutiskt arbete, motiverande samtal (MI).

 

Förutom det erbjuder vi via externa resurser kontakt med tex beroende/samtalsterapeut, psykolog och sjuksköterska.