Om du är intresserad av att bli familjehem, jourhem, avlastningshem eller kontaktperson måste du uppfylla vissa krav.

 

Det är inte möjligt att ta ett uppdrag om man finns med i Polisens belastningsregister, kommunens socialregister eller Kronofogdemyndighetens register. Många eller långa sjukskrivningar kan också vara ett hinder.

 

Självklart har vi noll tolerans vad det gäller kriminalitet och droger.

 

Du kan heller inte bli familjehem, avlastningshem eller kontaktperson hos oss om du har alkoholvanor som vi anser inte är förenliga med att ha ett uppdrag.

 

Att finnas i vårt register innebär endast att dina kontaktuppgifter finns tillgängliga för de organisationer som letar familjehem, avlastningshem eller kontaktpersoner. När Ni visar ert intresse för att ta ett uppdrag tar Ni kontakt med oss, antingen via mail eller genom att ringa oss.

Efter ett kortare samtal där vi gör bedömningen om det är en god idé att gå vidare. Vi kommer då att ställa frågor om hur Er boende och familjesituation ser ut. Därefter  kommer vi att skicka Er ett formulär där Ni får beskriva Er själva. Formuläret – BRA-Fam – är framtaget av Socialstyrelsen för att ge en första bild av det blivande familjehemmet.

 

Ni får också information om vilka registerutdrag Ni ska begära in och hur ni gör det.

 

När det här är gjort har vi en längre intervju som är till grund för en mer omfattande beskrivning och bedömning som sedan förmedlas till placerande kommun när en passande placering är aktuell. I samband med de kommer vi också att be om referenser från t.ex. skola, arbetsgivare, föreningar etc.

 

I samband med placeringen kommer sedan kommunen själv att göra en egen utredning.