våra tjänster

familjehem m.m.

utbildningar

rekrytering

Stödboende

En lyckad placering förutsätter att många saker ska fungera.

Därför:

  • Utreder vi alla nya familjer (även om de har tidigare utredningar)
  • Är vi noggranna i matchningen barn/ungdom – familjehem
  • Kan barnet/ungdomen med föräldrar göra studiebesök före placering
  • Har vi regelbundna möten med barnet/ungdomen och familjehemmet
  • Gör vi månatliga avrapporteringar till placerande myndighet
  • Journalför vi och arbetar med genomförandeplaner i Journal Digital
  • Har vi både enskild och grupphandledning
  • Utbildar vi våra familjer fortlöpande i relevanta och aktuella ämnen
  • Har vi jourberedskap – dygnet runt, året runt
Kontakta oss

Skriv din fråga här så hör vi av oss så snart som möjligt !!