[mk_page_section bg_image=”http://media.vitisa.se/2017/01/bakgrund.jpg” attachment=”fixed” bg_repeat=”no-repeat” bg_stretch=”true” video_color_mask=”rgba(0,0,0,0.1)” video_opacity=”0.9″ min_height=”0″ padding_top=”250″ padding_bottom=”150″ top_shape_color=”#ffffff” has_bottom_shape_divider=”true” bottom_shape_style=”folded-bottom” bottom_shape_color=”#ffffff” sidebar=”sidebar-1″][vc_column][mk_fancy_title color=”#ffffff” size=”36″ force_font_size=”true” size_phone=”20″ font_weight=”400″ txt_transform=”uppercase” letter_spacing=”4″ font_family=”Raleway” font_type=”google”]våra tjänster[/mk_fancy_title][mk_padding_divider size=”33″][/vc_column][/mk_page_section][vc_row][vc_column][mk_padding_divider size=”100″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][mk_custom_box padding_vertical=”60″ padding_horizental=”10″ margin_bottom=”0″ bg_image=”http://media.vitisa.se/2019/05/familj.jpg” overlay_color=”rgba(52,51,79,0.7)” bg_stretch=”true”][mk_ornamental_title text_color=”#ffffff” font_family=”Raleway” font_type=”google” font_size=”24″ font_weight=”400″ txt_transform=”capitalize” ornament_style=”lemo-single” nss_align=”center” ornament_color=”#f8428d” margin_bottom=”0″]familjehem m.m.[/mk_ornamental_title][mk_padding_divider size=”120″][mk_button dimension=”flat” corner_style=”rounded” size=”large” url=”familjehem” align=”center” margin_bottom=”0″ bg_color=”#34334f” btn_hover_bg=”#7d7c9b”]LÄS MER[/mk_button][/mk_custom_box][mk_padding_divider size=”30″ visibility=”visible-sm”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][mk_custom_box padding_vertical=”60″ padding_horizental=”10″ margin_bottom=”0″ bg_image=”http://media.vitisa.se/2019/05/classroom_photos_-_math_-_dr._jonathan_keiter__05_23_2018__sf_005-home.jpg” overlay_color=”rgba(52,51,79,0.7)” bg_stretch=”true”][mk_ornamental_title text_color=”#ffffff” font_family=”Raleway” font_type=”google” font_size=”24″ font_weight=”400″ txt_transform=”capitalize” ornament_style=”lemo-single” nss_align=”center” ornament_color=”#f8428d” margin_bottom=”0″]utbildningar[/mk_ornamental_title][mk_padding_divider size=”120″][mk_button dimension=”flat” corner_style=”rounded” size=”large” url=”utbildningar” align=”center” margin_bottom=”0″ bg_color=”#34334f” btn_hover_bg=”#7d7c9b”]LÄS MER[/mk_button][/mk_custom_box][mk_padding_divider size=”30″ visibility=”visible-sm”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][mk_custom_box padding_vertical=”60″ padding_horizental=”10″ margin_bottom=”0″ bg_image=”http://demos.artbees.net/jupiter5/eileithyia/wp-content/uploads/sites/80/2016/02/custombox-01.jpg” overlay_color=”rgba(52,51,79,0.7)” bg_stretch=”true”][mk_ornamental_title text_color=”#ffffff” font_family=”Raleway” font_type=”google” font_size=”24″ font_weight=”400″ txt_transform=”capitalize” ornament_style=”lemo-single” nss_align=”center” ornament_color=”#f8428d” margin_bottom=”0″]rekrytering[/mk_ornamental_title][mk_padding_divider size=”120″][mk_button dimension=”flat” corner_style=”rounded” size=”large” url=”rekrytering” align=”center” margin_bottom=”0″ bg_color=”#34334f” btn_hover_bg=”#7d7c9b”]LÄS MER[/mk_button][/mk_custom_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][mk_custom_box padding_vertical=”60″ padding_horizental=”10″ margin_bottom=”0″ bg_image=”http://media.vitisa.se/2019/05/dsc_0038-e1558616580765.jpg” overlay_color=”rgba(52,51,79,0.7)” bg_stretch=”true”][mk_ornamental_title text_color=”#ffffff” font_family=”Raleway” font_type=”google” font_size=”24″ font_weight=”400″ txt_transform=”capitalize” ornament_style=”lemo-single” nss_align=”center” ornament_color=”#f8428d” margin_bottom=”0″]Stödboende[/mk_ornamental_title][mk_padding_divider size=”120″][mk_button dimension=”flat” corner_style=”rounded” size=”large” url=”skyddat-boende” align=”center” margin_bottom=”0″ bg_color=”#34334f” btn_hover_bg=”#7d7c9b”]LÄS MER[/mk_button][/mk_custom_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_padding_divider size=”150″][mk_fancy_title color=”#34334f” size=”30″ font_weight=”400″ txt_transform=”none” margin_bottom=”10″ font_family=”Raleway” font_type=”google”]En lyckad placering förutsätter att många saker ska fungera.

Därför:[/mk_fancy_title][mk_custom_list style=”e26a” icon_color=”#f8428d”]

  • Utreder vi alla nya familjer (även om de har tidigare utredningar)
  • Är vi noggranna i matchningen barn/ungdom – familjehem
  • Kan barnet/ungdomen med föräldrar göra studiebesök före placering
  • Har vi regelbundna möten med barnet/ungdomen och familjehemmet
  • Gör vi månatliga avrapporteringar till placerande myndighet
  • Journalför vi och arbetar med genomförandeplaner i Journal Digital
  • Har vi både enskild och grupphandledning
  • Utbildar vi våra familjer fortlöpande i relevanta och aktuella ämnen
  • Har vi jourberedskap – dygnet runt, året runt

[/mk_custom_list][mk_padding_divider size=”50″][/vc_column][/vc_row]