Föreläsningar

Utbildningar

Kunskap –

en viktig grund för att kunna hjälpa

Kommande aktiviteter

Särskild handledning för familjehemspappor

Då vi märkt att familjehemspapporna har särskilda frågeställningar kring sina roller kommer vi att ha särskild grupphandledning för dem.

Den sker vid 2 – 3 tillfällen per termin.

Dokumentationsutbildning

En gång per termin har vi ett tillfälle då vi går igenom hur man dokumenterar som familjehem.

Peter Stråle berättar hur det går till utifrån den modell Sveriges kommuner använder – BBIC

Ett Hem Att Växa I

Grundutbildning för Jour- och familjehem

Sveriges kommuner ställer nu som krav att de familjehem de ska

anlita har genomgått Ett Hem Att Växa I.

Vi utbildar därför alla våra familjehem och erbjuder även andra

aktörer denna utbildning.

Är Ni intresserade av att gå utbildningen eller att som företag utbilda era

kontrakterade familjehem är Ni välkomna att kontakta Peter.

Under 2021 kommer utbildningen att ske On-line (digitalt)via Teams.

En utbildning pågår under våren 2021 och en kurs är planerad för

hösten 2021.

Den som önskar kan hoppa på utbildningen nu och gå de träffar som

redan gått under hösten.

 

VÄLKOMNA

bkpam2159845_etthemattvxai

Övriga Utbildningar

Drogtecken

Bemötande och beteendestöd i vardagen

Vi anordnar också andra utbildningar om den finns önskemål om det.

Kontakta oss med förslag

peter@vitisa.se

0727-00 42 80

Kontakta oss

Skriv din fråga här så hör vi av oss så snart som möjligt !!