Kunskap – en viktig grund för att kunna hjälpa

En gång per termin har vi ett tillfälle då vi går igenom hur man dokumenterar som familjehem.

Sveriges kommuner ställer nu som krav att de familjehem de ska anlita har genomgått ”Ett Hem Att Växa i. Vi utbildar därför alla våra familjehem och erbjuder även andra aktörer denna utbildning.

Är Ni intresserade av att gå utbildningen eller att som företag utbilda era kontrakterade, kontakta oss.

Planerade utbildningar HT 2022

25 augusti
Att vara tillfällig förälder” med Anneli Cajander och gäst Marina Rosén.
Tid: 18.30-20.30

22 september
”Droger och kriminalitet i ett familjehemsperspektiv” med Tomas Kemke.
Tid: 18.30-20.30

20 oktober
”En kväll med diagnoser. Vad är IF, ADD eller ADHD?” med Anneli Cajander
Tid: 18.30-20.30

17 november
”CPS (sammarbetsbaserad problemlösning)” med Anneli Cajander.
Tid: 18.30-20.30

8 december
”Vardagsrutiner i familjehem, och när rutinerna försvinner” med Anneli Cajander.
Tid: 18.30-20.30

15 december
Jullunch kombinerat med handledning öppet forum. Inbjudan kommer i mitten av oktober.

Anmälan

Anmäl er senast sju dagar innan aktuellt kurstillfälle till Hanna eller Erica via mail eller sms.

Plats

Alla träffar äger rum på VITISAs kontor om inget annat framgår, adress: Vallavägen 9A, Heby.
Vi bjuder på kaffe och smörgås ca 30 minuter innan varje utbildningstillfälle.