Kunskap – en viktig grund för att kunna hjälpa

En gång per termin har vi ett tillfälle då vi går igenom hur man dokumenterar som familjehem.

Sveriges kommuner ställer nu som krav att de familjehem de ska anlita har genomgått Ett Hem Att Växa I. Vi utbildar därför alla våra familjehem och erbjuder även andra aktörer denna utbildning.

Är Ni intresserade av att gå utbildningen eller att som företag utbilda era kontrakterade