Kunskap – en viktig grund för att kunna hjälpa

En gång per termin har vi ett tillfälle då vi går igenom hur man dokumenterar som familjehem.

Sveriges kommuner ställer nu som krav att de familjehem de ska anlita har genomgått ”Ett Hem Att Växa i. Vi utbildar därför alla våra familjehem och erbjuder även andra aktörer denna utbildning.

Är Ni intresserade av att gå utbildningen eller att som företag utbilda era kontrakterade, kontakta oss.

Planerade utbildningar HT 2023

 

Anmälan

Anmäl er senast sju dagar innan aktuellt kurstillfälle till Hanna eller Erica via mail eller sms.

Plats

Alla träffar äger rum på VITISAs kontor om inget annat framgår, adress: Vallavägen 9A, Heby.
Vi bjuder på kaffe och smörgås ca 30 minuter innan varje utbildningstillfälle.