Välkommen till Vitisa

Vi bryr oss – på riktigt!

Vi har tillstånd från IVO

att bedriva vår verksamhet

sedan 2018-04-19

Aktuellt

Just nu är efterfrågan stor!
Vi söker fler familjehem! 

            Läs mer här!

Aktuellt

Aktiviteter

Utbildningar

Vår idé

Att kunna erbjuda extraordinära familjehem med rätt utbildning och personlig lämplighet.

Med extraordinära familjehem menar vi att familjerna har den erfarenhet som behövs och någon extra kompetens inom området.

Hem

våra tjänster

FAMILJEHEM
Vi handleder och stöttar familjer i deras uppdrag som Familjehem, Jourhem eller Avlastningshem
UTBILDNINGAR
Vi utbildar fortlöpande våra familjer och anordnar föreläsningar i relevanta ämnen
Samtliga familjer genomgår "Ett Hem Att Växa I"
Kommuner och konsulentföretag är välkomna att anmäla sig till dessa utbildningar och föreläsningar.
Även privatpersoner är välkomna att delta.
REKRYTERING
Vi rekryterar nya familjehem i beställande kommuns närområde.
Beställaren kan sedan själv välja om Vitisa ska stödja hemmet i deras uppdrag eller om kommunen själv ska göra det.
Kontakta oss

Skriv din fråga här så hör vi av oss så snart som möjligt !!