Aktiviteter för våra familjer jour-, och familjehem

Under våren har vi två tillfällen handledning särskilt riktad till familjehemspapporna

Vi har även vår utbildning i Bemötande och beteendestöd