Hanna är grundare och delägare av VITISA AB sedan 2016.

 

Utbildning och erfarenhet

Hanna är utbildad socionom och har arbetat med socialt arbete i många år.

Hon började utbilda sig till behandlingsassistent och KBT-coach. Främst har hon erfarenhet av arbete på HVB-hem för flickor och pojkar med självskadebeteende, ätstörningsproblematik och missbruk.

Sedan 2012 har Hanna arbetat med kommunal- och konsulentstödd familjehemsvård. Och efter det har hon vidareutbildat sig inom området och studerat HAP (HaschAvvänjningsProgrammet), MI (Motiverande samtal), kurs inom ”tillämpad beteendeanalys” samt utbildning i ”Kälvestenmetoden”.

Hanna har en socionomexamen från Mälardalens högskola.

På fritiden är hästar och ridning ett stort intresse för hela familjen.

hanna@vitisa.se

0727-02 22 69