Hanna Lindström

Samordnare

Jag är utbildad till socionom och har arbetat med socialt arbete i många år. Jag började utbilda mig till behandlingsassistent och KBT-coach. Främst har jag tidigare arbetat på HVB för flickor och pojkar med självskadebeteende, ätstörningsproblematik och missbruk. Jag har arbetat med kommunal- och konsulentstödd familjehemsvård sedan 2012. Efter det har jag vidareutbildat mig inom området och studerat HAP (HaschAvvänjningsProgrammet), MI (Motiverande samtal), kurs inom Tillämpad beteendeanalys samt utbildat mig i Kälvestenmetoden. Jag har läst socionomprogrammet på Mälardalens högskola.

kontaktuppgifter

hanna@vitisa.se

0727-02 22 69

Kontakta oss

Skriv din fråga här så hör vi av oss så snart som möjligt !!