Våra närmaste föreläsningar

Se datum i vårt nyhetsbrev!

Löpande kommer vi att ha föreläsningar om barnens behov utifrån ett KBT- och anknytningsperspektiv.

Vid dessa tillfällen kommer vi också att ha diskussionsforum kring frågor som familjehemsföräldrarna själva har önskat.

En gång per termin har vi ett tillfälle då vi går igenom hur man dokumenterar som familjehem.

Kommande utbildning kommer att ske i november – om det inte blir ett behov av att genomföra ytterligare en tidigare på hösten.

Sveriges kommuner har nu börjat ställa som krav att de familjehem de ska anlita har genomgått Ett Hem Att Växa I.

Vi utbildar därför alla våra familjehem och erbjuder även andra aktörer denna utbildning.

Är Ni intresserade av att gå utbildningen eller att som företag utbilda era

kontrakterade familjehem är Ni välkomna att kontakta oss.