Kommande aktiviteter

Aktiviteter

för våra familjehem

Sommaren och hösten 2018

Våra närmaste föreläsningar

Särskild handledning för familjehemspappor

Då vi har sett att våra familjehemspappor kan ha särskilda frågor kring det placerade barnet har vi bestämt oss för att vi, förutom den handledning vi har för familjerna, ha särskild grupphandledning för papporna.

 

Vi kommer att ha fyra tillfällen per termin med det första i början på september (datum och tid kommer att sättas i juli).

Utbildning kring bemötande och beteendestöd

Löpande kommer vi att ha föreläsningar om barnens behov utifrån ett KBT- och anknytningsperspektiv.

Vid dessa tillfällen kommer vi också att ha diskussionsforum kring frågor som familjehemsföräldrarna själva har önskat.

Dokumentationsutbildning

En gång per termin har vi ett tillfälle då vi går igenom hur man dokumenterar som familjehem.

Peter Stråle berättar hur det går till utifrån den modell Sveriges kommuner använder – BBIC

Kommande utbildning kommer att ske i november – om det inte blir ett behov av att genomföra ytterligare en tidigare på hösten.

Ett Hem Att Växa I

Grundutbildning för Jour- och familjehem

Sveriges kommuner har nu börjat ställa som krav att de familjehem de ska

anlita har genomgått Ett Hem Att Växa I.

Vi utbildar därför alla våra familjehem och erbjuder även andra

aktörer denna utbildning.

Är Ni intresserade av att gå utbildningen eller att som företag utbilda era

kontrakterade familjehem är Ni välkomna att kontakta Peter.

Första träffen av åtta (8) kommer att ske torsdagen den

21 september.

Vi börjar med fika kl 18.00 och sedan varar träffen till 21.00.

VÄLKOMNA

bkpam2159845_etthemattvxai

Övriga Utbildningar

Kontakta oss

Skriv din fråga här så hör vi av oss så snart som möjligt !!