Peter Stråle

Familjehemskonsulent/Socionom

Jag är Socionom sedan 2000 och har arbetat som Socialsekreterare under tre år. Jag hann då med att arbeta som ekonomihandläggare, barn- och familjehandläggare och som familjehemssekreterare.

Jag har arbetat flera år som behandlingsassistent, både före och efter att jag utbildade mig till Socionom. Det har varit fråga om såväl privata HVB-hem som SiS.

Under de senare åren fram till att jag började på Vitisa februari 2016 har jag arbetat som verksamhetschef på HVB-hem, både med ungdomar med neuropsykiatrisk- och psykiatrisk problematik och på ett integrationsboende.
Jag är utbildad handledare i KoMet och ”Ett hem att växa i”

För närvarande utbildar jag mig till KBT-terapeut steg 1.

kontaktuppgifter

peter@vitisa.se
0727-00 42 80

Kontakta oss

Skriv din fråga här så hör vi av oss så snart som möjligt !!